Disclaimer

streven...Horeca service De Oldehove streeft ernaar om door middel van deze website steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die informatie na verloop van tijd of op het moment van het raadplegen van deze website nog steeds juist, volledig en actueel is, zodat Horeca service De Oldehove geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

voorbehoud...Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Horecaservice De Oldehove worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotocopy, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Horeca service De Oldehove.

belangrijk...Alle met naam genoemde merken op deze website zijn officieel geregistreerde handelsmerken. Horeca service De Oldehove is officieel geregistreerd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Horecaservice De Oldehove gebruikt en / of gepubliceerd worden.

Online

We hebben 65 gasten en geen leden online

Kwaliteit

www.nvwa.nlHoreca Service De Oldehove produceert onder de meest optimale en hygienische omstandigheden die gegarandeerd worden door een gecertificeerd HACCP systeem. Dit wordt door het NVWA gecontroleerd.

Relaties